Parní lokomotiva 433 002 "Matěj"

VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

DKV Valašské Meziříčí

"Matějův" životopis

Nejnovější zpráva

Lokomotiva 433.002 byla vyrobena začátkem března 1948 v ČKD Praha s výrobním číslem 2399 na základě objednávky ze 31.12.1946. Zkušební jízdu vykonala 6. března 1948 z Prahy Vršovic do Říčan a zpět. Maximální dosažená rychlost byla 75 km/hod. Téhož dne pak byla převzata pracovníky ČSD. Pokud jste velmi zvídaví, nabízíme Vám technický popis lokomotiv řady 433.0.

Jejím prvním působištěm bylo lokomotivní depo Košice. Koncem roku 1958 byla předisponována do Plešivce. Po pouhých dvou letech - v září 1960 je již vedena ve stavu lokomotivního depa Zvolen. 26.5.1966 při opravě v dílnách v České Lípě byla na lokomotivu dosazena dyšna Giesel. V roce 1973 opouští naše lokomotiva Slovensko a jejím novým domovem se stává lokomotivní depo Jihlava. V roce 1977 se stěhuje opět, tentokráte do lokomotivního depa Brno dolní. V pravidelném provozu byla lokomotiva do 29.9.1978, kdy byla převedena do zálohy. V roce 1981 je lokomotiva předána do PLD Šumperk, kde byla použita na vytápění. V roce 1982 byla navržena na zrušení a převedena na vytápěcí kotel. Provoz lokomotivy jako vytápěcího kotle byl ukončen 15.7.1983.

V této době končila životnost vytápěcího kotle K 729 upraveného z lokomotivy 534.0 v lokomotivním depu Valašské Meziříčí. Bylo proto rozhodnuto předisponovat lokomotivu 433.002 ze Šumperka do Valašského Meziříčí a provést opravu, tak, aby dále mohla sloužit jako vytápěcí kotel. V říjnu 1983 byla lokomotiva převezena do lokomotivního depa Valašské Meziříčí.

V roce 1984 se začalo uvažovat o znovuzprovoznění této lokomotivy. Po úspěšném jednání v ŽOS České Velenice byl vyvázán kotel a v květnu 1985 byl zaslán k opravě do Českých Velenic. Ve Valašském Meziříčí byly zahájeny práce na pojezdu lokomotivy. 22.10.1985 byla ve Velenicích ukončena oprava kotle a po jeho převezení do Valašského Meziříčí začaly práce na kompletaci lokomotivy. Na zprovoznění bylo pracovníky správkárny odpracováno přes 4 300 hodin. Řada dalších hodin byla zapálenými pracovníky lok. depa odpracována brigádnicky.

7.4.1986 mohlo být provedeno první zapálení ohně v topeništi a 16.4.1986 se uskutečnila zkušební jízda na trati Valašské Meziříčí - Kojetín z Valašského Meziříčí do Kunovic-Loučky a zpět. Této zkušební jízdy se zúčastnil i zkušební komisař ing. Jindřich Bek, jeden z nestorů parního provozu na našich tratích. Po odstranění drobných závad čekala lokomotivu ještě cesta do Vrůtek na zvážení, kam se lokomotiva vydala 23.4.1986.

Poprvé se lokomotiva 433.002 představila veřejnosti 1.5.1986 na výstavě lokomotiv v železniční stanici Valašské Meziříčí u příležitosti oslav 1. máje. První jízda pro veřejnost proběhla 9.5.1986 na trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm.

Od tohoto data se lokomotiva zúčastnila řady zvláštních jízd nejen na Valašsku, kde má nyní své domovské depo, ale i na jiných tratích naší republiky. Jako nejvýznamnější akci můžeme bezpochyby označit oslavy 150 let trati Olomouc - Praha. Samozřejmě, že nejezdila na hlavním tahu. Ten byl vyhrazen pro takové exponáty, jako je "Albatros" či "Mikádo", tedy typicky rychlíkové stroje. Jezdila na trati Olomouc - Krnov, pro kterou byla konstrukčně určena. Tedy doprava v kopcovitém terénu s méně únosným kolejovým svrškem. Dále můžeme zmínit oslavy v Šumperku, na trati Hanušovice - Staré Město. Naší lokomotivě ovšem nejsou neznámé ani trati na jižní Moravě (Břeclav - Lednice) či v severních Čechách (Chomutov - Vejprty, Karlovy Vary - Potůčky).Jako jednu z posledních akcí jmenujme 90 let trati Vsetín - Velké Karlovice, které se zúčastnila i olomoucká "Rosnička". Na závěr výčtu jízd vzpoměňme na jarní a mikulášské jízdy, které se v posledních letech staly již tradicí.

Další, nikoliv nevýznamnou kapitolou tohoto životopisu, je i účinkování v různých filmech a reportážích. Pravidelní sledovatelé Receptáře Přemka Podlahy si jistě vzpomenou na reportáž ze skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Tehdy Receptář vezla z "Valmezu" do Rožnova naše lokomotiva. Z kinematografické tvorby jmenujme např. Všichni dobří rodáci či Vlak dětství a naděje.

Lokomotiva 433.002 není ani nejrychlejší, ani nejtěžší, ani nejsilnější, nemá na svém kontě ani jiná nej, nicméně jedno prvenství jí nikdo upřít nemůže. V době platnosti jízdního řádu 1988/1989 byly zavedeny první pravidelné nostalgické vlaky v síti ČSD. Bylo to na trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a tyto vlaky vozila právě lokomotiva 433.002.

Co by to byla za jízda, kdy vlak je tažen parní lokomotivou a cestující sedí v soudobých vagónech . Proto je z DKV Valašské Meziříčí vypravována souprava složená z pěti vozů osobních a jednoho bufetového, které odpovídají celkovému dobovému zařazení. Jen pro zajímavost, bufetový vůz pochází ze začátku tohoto století a světlo zajišťovaly karbidové lampy.

Od 29.5.1994 bylo parním lokomotivám přiděleno nové označení - lokomotiva 433.002 má nyní číslo 997.014-6. Toto označení je nutné pro počítačovou evidenci. Ve skutečnosti jsou ale na lokomotivě stále tabulky s původním označením.

V únoru a březnu 1996 byla na lokomotivě provedena v DKV Valašské Meziříčí vyvazovací oprava a 20.3.1996 byla provedena zkušební jízda - opět jako před deseti lety, z Valašského Meziříčí do Kunovic-Loučky a zpět.

V prosinci 1999 propadly lokomotivě 433.002 kotelní zkoušky a lokomotiva tak byla vyřazena z provozu. Byla započata náročná rekonstrukce, která bude zřejmě v prosinci 2001 ukončena.

Během provozu lokomotivy byla provedena řada oprav. Některé závady se vyskytly i v průběhu zvláštních jízd, ale vždy se díky obětavosti a umu strojvedoucích z depa Valašské Meziříčí podařilo dojet.

17.12.1999 proběhla poslední jízda před propadnutím kotle a následnou opravou lokomotivy. Poté byla lokomotiva odstavena a započaly jednání o opravě kotle. V září 2000 začaly probíhat práce na vývazu kotle. 19.10.2000 byl nehodovým jeřábem kotel vyvázán a 20.10.2000 byl přepraven do ŽOS České Velenice. Oprava byla ukončena 20.9.2001. V říjnu a listopadu 2001 probíhaly práce na pojezdu lokomotivy a na opravě vypružení. Opravený kotel byl zavázán na začátku prosince 2001. Opětovné uvedení parní lokomotivy 433.002 do provozu se předpokládá v polovině března 2002.

Při ohlédnutí zpět se jeví znovuzprovoznění lokomotivy 433.002 jako malý zázrak. Podařilo se v době, kdy oficiální místa tomuto druhu aktivity příliš nepřály a kdy se počítalo s tím, že i provozní muzejní parní lokomotivy budou, po propadnutí kotlů, převedeny mezi neprovozní exponáty, předurčené k postávání v depozitářích, a veřejnosti budou předvedeny pouze při výstavách s železniční resp. dopravní tématikou.

V červenci 2008 se podařilo získat závazný příslib dodání přehřívačových kolen, vyráběných technologií tzv. zápustkového kování, bez nichž by už lokomotivu nebylo možno udržet v provozu delší dobu. Bude jich 100 ks, z toho je potřeba 60 ks. Zbylých 40 ks může být poskytnuto jinému spolku (Olomouc, Ostrava,...). Další opravou, bez níž může lokomotiva ze dne na den začít "stávkovat", je kompletní výměna vodních van - v ideálním případě jejich novostavba, v horším aspoň kompletní výměna plechů. Předběžná celková cena je cca 100.000,- Kč přičemž cca 70.000,- Kč padne na materiál a zbylých 30.000,- Kč na stříhání, ohýbání, sváření a ostatní práce. Obě tyto opravy jsou finančně velmi náročné a potřebné zdroje zatím nejsou zajištěny. Nezbývá než doufat, že budou brzy nalezeny a lokomotiva bez úhon dožije další tlakové zkoušky.

Přibližně od začátku roku 2011 prochází lokomotiva opravami. Pracuje se na vodním tendru, který je komplet sundaný a vyrábí se nový. Další dílčí opravou prochází přehřívačová skříň, která je už taktéž z mašiny venku a na ponku probíhá její rekonstrukce. Během března by měla být dokončena jak oprava skříně a její montáž do dýmnice, tak i namontování tendru. Pak už bude čas na nový lak, zkoušky v depu a nakonec i nezbytnou zkušební jízdu. V květnu 2011 je již podle jízdního řádu naplánována jízda Napříč valašským královstvím z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice.

22.března 2011 byl instalován nový tendr, vyrobený externí firmou. Malou fotoreportáž naleznete v galerii. Opravená přehřívačová skříň již byla namontována do dýmnice. Hotová je i kompletace vtokové roury a přehřívačových článků.

Na počátku května 2011 proběhly ve Valašském Meziříčí oslavy 140 výročí založení Gymnázia Františka Palackého. U této významné události jsme nemohli chybět. 06.05.2011 nasedlo zhruba 450 studentů, absolventů a zaměstnanců v historických kostýmech do připraveného historického vlaku z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a zpět. V galerii jsme připravili dokumentační foto.

423.041 tzv. Velký Býček z Bohumína. 05.05.2012 se měla lokomotiva zúčastnit akce "S párou napříč Valašským královstvím". Bohužel zatím nedošlo k podpisu smlouvy mezi vlastníkem lokomotivy 433.002, kterým je Národní technické muzeum, a Českými drahami. Tato administrativní překážka vyřadila lokomotivu z provozu. Proto byla narychlo z Olomouce povolána lokomotiva 534.0432 "Kremák". Další akci 19.05.2012 bude zajišťovat 423.041 "Velký Býček" z Bohumína.

Začátek roku je vždycky časem, kdy je dobré se ohlédnout a zrekapitulovat, co se povedlo, kde ještě máme slabiny a co nám prostě nevyšlo. A kdo má co do činění s jakýmkoliv veteránem nám musí dát za pravdu. Začátek roku 2012 nás zastihl ve fázi příprav na opravu van. Stávající stav již byl nevyhovující, dílčí opravy již nebyly efektivní, dalo by se říci, že některá místa připomínala cedník. Jak se můžete sami přesvědčit ve fotogalerii, při samotné realizaci opravy pak byl na mašinu nezvyklý pohled. Po úspěšné opravě van, kdy můžeme konstatovat, že v několika příštích letech nebudeme od tohoto konstrukčního celku nepříjemně překvapeni, jsme očekávali první jízdu pro veřejnost. Místo toho přišla odstávka trvající 8 měsíců, zaviněná "ouředním šimlem". Lokomotiva je majetkem Národního Technického Muzea (NTM) a právě v tomto období vyvstala potřeba smluvně upravit vztahy mezi dotčenými subjekty. Vzhledem k nepříznivým vnějším okolnostem se jednání o smlouvě poněkud protáhlo. Již nasmlouvaných jízd se to ovšem nedotklo, na pomoc vyjely 534.0453 Kremák z Olomouce a 423.041 Velký býček z Bohumína. I tato administrativní překážka byla nakonec odstraněna a 433.002 mohla opět 28.09.2012 ve vší parádě na trať. Doba, po kterou lokomotiva stála v depu ovšem byla využita k dalším drobným opravám. Všimli jste si například dvířek od dýmnice? Po poslední jízdě v prosinci 2012 se lokomotiva začala pomalu připravovat na pravidelnou prohlídku kotle, defektoskopii a tlakovou zkoušku. Pod těmito několika slůvky se schovává hromada práce. Po zpracování materiálu Vám přineseme obsáhlou fotoreportáž.

Jak již bylo předesláno v předchozím odstavci, lokomotiva se v průběhu března 2013 podrobila pravidelné technické kontrole. O úspěšném průběhu svědčí jízda na výročních oslavách 130 let trati Bystřice pod Hostýnem - Hulín 13.04.2013, proto jen krátce shrňme provedené práce. Pro laiky připomeňme, že parní lokomotiva je ve své podstatě tlaková nádoba plná horké vody a páry. Proto musí splňovat náročné bezpečnostní požadavky, ze kterých nelze slevit. A to ani v tak bohulibém případě, jako je zachování provozuschopnosti historického muzejního exponátu. Proto, stejně jako v pravidelném provozu, prochází každá parní lokomotiva pravidelnými přísnými kontrolami. A jelikož od poslední tlakové zkoušky kotle uplynulo již předepsaných 6 let, i naše lokomotiva se jí musela podrobit. Přípravné práce začaly již po jízdě na Josefský jarmark 16.03.2013. Postupně byl odstrojen kotel o všechny překážející ovládací prvky, krycí plechy či izolaci. Následovalo odstrojení odkalovačů, vymývacích víček a výmyvek a vymytí kotle od kotelního kamene. Byly zaslepeny vývody páry ke kompresoru a armaturní hlavě a zaslepen byl i regulátor. Dále byly vyfoukány všechny žárnice a kouřové trubky. Pro lepší přístup a kontrolu nožního rámu byly odstraněny i rošty. Po těchto pracech byl pozván kotelní komisař, který provedl vizuální kontrolu kotle a konstatoval, že kotel je bez závad. Nyní přišla na řadu defektoskopická zkouška stěn topeniště, provedená ultrazvukem. I tato zkouška byla úspěšně za námi. Před námi již jen samotná tlaková zkouška. Princip je jednoduchý. Do kotle se pumpuje voda a jakákoliv netěsnost se projeví průsakem resp. ztrátou tlaku. Kontrola byla provedena na hodnotu 20 Barů, tedy o 5 více, než je běžný provozní tlak. I tady bylo vše v pořádku a lokomotivu čeká dalších 6 let do dalšího pravidelného opakování této zkoušky. A zatímco kotelní komisař vyplňoval "lejstra" a "bouchal štemplem", začaly práce na složení všech odinstalovaných součástí. Při této příležitosti byl proveden nový i nátěr v budce, který je viditelnou připomínkou provedených prací. Další viditelnou připomínkou těchto neviditelných prací je tabulka na boku lokomotivy s datem úspěchu, "3.13". Fotoreportáž z příprav a průběhu naleznete v Galerii.

Kromě tlakové zkoušky Matěje čekalo spoustu nostalgických jízd, z nichž na osmé jízdě (14.09. Den Radegasta) v pořadí jej zastihla technická závada v podobě opotřebeného ložiska na 3. ose. Přes tuto závadu lokomotiva akci absolvovala až do konce. Problém ovšem bylo zapotřebí odstranit. Po dobu oprav na jediné plánované akci Matěje důstojně v čele zvláštního vlaku na Den Zlínského kraje zastoupila lok. 534.0432. Na hříži v depu Val. Meziříčí byla vyvázána osa, bylo vyrobeno nové kluzné ložisko, 18.11. byla náprava zavázána do rámu lokomotivy, byl zkompletován "pojezd" a 26.11.2013 došlo k Matějově vážení v prostorách DPOV v Přerově. Fotodokumentaci naleznete v Galerii. Předepsaná zkušební jízda proběhla 6.12.2013 na trati 303 v úseku Valašské Meziříčí – Kunovice-Loučka a zpět. Na druhý den již Matěj vyrazil s Mikulášským vlakem do Valašských Klobouků a dále do Bylnice. Normálně bývá Mikulášská jízda závěrečnou akcí roku, ovšem v roce 2013 měl Matěj ještě v plánu odvést Mikulášský vlak z Ostravy-Svinova do Hradce nad Moravicí. Jízda proběhla bez komplikací a zároveň uzavřela Matějův parní rok 2013.

V zimní pauze na přelomu roku 2013/2014 se pracovalo hlavně na výměně ojničních a spojničních ložisek, které jsou uloženy v pevných pouzdrech. Na řadu přišel i doprovodný vůz Daa-k, fotodokumentaci naleznete v Galerii. Matějova první jízda nebyla jako tradičně do Rožnova pod Radhoštěm. Vlastně se o tradiční jízdu nejednalo, jezdil pro veřejnost ze žst. Vsetín na místní dřevozávodní vlečku, kdy doplňoval probíhající oslavy na trati 280, kde byla v čele vlaků lok. 475.101… Další plánovanou jízdou byl 23.5.2014 zvláštní vlak v podvečerních hodinách do Kroměříže, kdy zaúřadoval zákon schválnosti a Matějův kompresor vypověděl poslušnost. Do čela vlaku nastoupil "buchar" 742.279, což bylo velkým zklamáním jak pro veřejnost, tak pro fotografy číhajících okolo trati. Matěj v Kroměříži nocoval, přičemž probíhaly horečné, leč marné snahy o zprovoznění kompresoru. Bohužel musel "buchar" vypomoci i na druhý den při třech obratech z Kroměříže do Zborovic u příležitosti Pohádkového lesa v Divokách. Další jízdy se uskutečnily například do Velkých Karlovic, Ostravice, ale také Koutů nad Desnou, kde se jednalo o poslední parní vlak na této trati před elektrifikací. Shodou okolností a technickým problémům lok. 475.101 a 423.041 (která je náhradou po dobu opravy za lok. 433.001) se Matějovi v září naskytla možnost představit se také na jihu… První jízdou měla být akce Břeclav – Lednice, která se ovšem neuskutečnila, kvůli závadě na ložisku těsně před Břeclaví-přednádražím. Tato závada byla do další jízdy odstraněna a tak se Matěj podíval z Brna do Oslavan a na další akci také do Zastávky u Brna. Po účinkování okolo Brna se vrátil zpět do domovského Valašského Meziříčí, kde jej čekaly ještě tři nostalgické jízdy z Valašského Meziříčí do Tovačova, z Valašského Meziříčí do Vizovic a již tradiční poslední závěrečná jízda sezóny s Mikulášským vlakem do Bylnice.

Jako vždy je zimní pauza časem příznivě nakloněným k opravám. Období přestávky 2014/2015 bylo věnováno vývazu 4 osy, která je spojena systémem Krauss-Helmholtz, což byl oříšek jak pro zkušené, tak začínající parní snaživce. Ovšem díky snaze a technickému umu se vývaz zdařil, mohlo být znovuvylito opotřebené osové ložisko osa opět závázána a pojezd zkompletován. Zároveň probíhaly opravy dýmničních dveří, odkalovače a spousta dalších drobnějších oprav. Rozsah prací si můžete prohlédout v galerii. Po těchto opravách čekal Matěje celkem pestrý rok. Mezi klasické jízdy do Rožnova pod Radhoštěm, Karviné u příležitosti Dnů města, do Zlína na Den Zlínského kraje a Mikulášského vlaku do Bylnice se Matějovi naskytla možnost vyrazit také na oslavy tratí na Opavsku do Hlučína a Hradce nad Moravicí, na akci Filmový festival ve Zlíně, ale také se soukromým vlakem ze Studénky do Štramberka stejně jako Legiovlakem do Zlína. Před jízdou s Legiovlakem se projevila závada na regulátoru, která byla úspěšně operativně odstraněna a na hladký průběh akce neměla vliv.

Rok 2016 byl pro Matěje velice úspěšný. Nejen proto, že pod hlavičkou Valašské společnosti historických kolejových vozidel slavil 30 let historického provozu, ale také proto, že najezdil více než 1300km bez závad. Právě absence závad potěšila členy parní čety, u které se funkce strojvůdců a topičů prolíná s funkcí mechaniků, zámečníků a údržbářů. Jako každoročně byla na začátku roku 2016 věnována značná pozornost stavu ložisek, neboť právě řada 433.0 je nechvalně známá pevnými pouzdry a s nimi spojenými komplikacemi. Snaha, úsilí a um, které četa do parního svěřence vkládají, se jim úspěšně vrátila v podobě jízd bez technických komplikací.

Při první jarní jízdě Matěj zamířil do Rožnova pod Radhoštěm, kde se konal velikonoční jarmark. Začátkem května vedl Matěj neveřejný historický vlak pro Gymnázium Františka Palackého, které slavilo 145. výročí od svého založení. Jízda se těšila velkému zájmu nejen účastníků z řad studentů a jejich kantorů, ale i nic netušící veřejnosti při pohledu na projíždějící parní vlak v pracovní den. Touto soukromou jízdou ovšem květnové působení lokomotivy 433.002 nekončilo, jezdily se také parní vlaky mezi Ostravou a Ostravicí. Tato akce přilákala spoustu zájemců nejen o parní lokomotivu, ale také o prožití nevšedního zážitku a svezení se pod Beskydy na dobových dřevěných lavicích v tzv. „rybácích“. Na konci května vyrazil Matěj do Zlína na Filmový festival, kde panovalo parné počasí, které bylo pro četu náročné. Poté následovaly již tradiční Dny Karviné, stejně jako Karlovská pouť ve Velkých Karlovicích, po níž se týden na to jelo opět do Rožnova pod Radhoštěm na Starodávný jarmark. Podzim pak nabídl možnost vyrazit na celodenní výlet z Valašského Meziříčí do Vizovic u příležitosti dne Zlínského kraje. Loňskou zlatou tečkou za sezónou 2016 a třicetiletým nostalgickým parním působením byla Mikulášská jízda na Valašský jarmek. Matějova dýmnice byla slavnostně vyzdobena věncem a stuhami s popisem "30 let pod LD Valašské Meziříčí" a mezi světly vyřezanou číslovkou 30, což u veřejnosti, vrchnosti, ale také fotografů vzbudilo kladný ohlas. Toto pozitivní přijetí výzdoby zřejmě nejvíce potěšilo autora nápadu Jiřího Dobiáše, který se svým kolegou Miroslavem Vašků, tuto slavnostní výzdobu tajil do poslední chvíle i před svými kolegy.

Jakkoliv byl rok 2016, završený zmíněnou mikulášskou jízdou, úspěšný, pokud za úspěch bereme odježděné plánované jízdy, rok 2017 již tak úspěšný nebyl. Zimní pauza, kdy Matěj obvykle odpočívá, je naopak pro lokomotivní četu obdobím horečnaté činnosti. Tentokrát byla hlavním úkolem v plánu prací oprava zkorodovaného popelníku. To obnášelo demontáž roštů a roštnic z celé pece, samotné práce na popelníku, a následná montáž. Dále následoval parní dům s regulátorem a vymezením jeho chodu. A nesmíme zapomenout i na množství „neviditelných“ drobných oprav, jako bylo přetěsňování a doplňování ucpávek, nové omotávky potrubí, kontrola a seřízení brzdového ústrojí, apod. Po ukončení prací před první jízdou se zdálo být vše připraveno na novou sezónu. První akcí sezóny byla již tradičně jízda do Rožnova pod Radhoštěm u příležitosti Velikonočních svátků ve skanzenu. Již od začátku akce se projevovaly problémy s kompresorem, které nakonec vyústily v mimořádné zastavení na trati mezi Hrachovcem a Zašovou při prvním páru vlaků. Přes usilovnou snahu lokomotivní čety se kompresor se opravit ve chvilkách pauzy nepodařilo. Proto byla k dokončení jízdy nasazena pomocná lokomotiva řady 742. A aby smůly při první jízdě nebylo málo, v samém závěru akce něco zarachotilo v pravém válci a četa se jen mohla dohadovat, jaké problémy to Matějovi způsobí. Po vychladnutí lokomotivy a následné revizi bylo zjištěno popraskání a rozsypání pístních kroužků v pravé šoupátkové komoře. To znamenalo demontáž šoupěte, opravu kroužků a následnou montáž. Vzhledem k blížícímu se termínu další jízdy 6.5.2017 bylo jasné, že lokomotiva nebude zprovozněna, proto byla pro tuto další jízdu do Rožnova pod Radhoštěm nasazena lokomotiva 710.090. Bohužel se tato jízda u cestující veřejnosti nesetkala s velkým úspěchem a návštěvnost byla opravdu skromná. Mezitím členové VSHKV prováděli nezbytné práce. Kromě pravé šoupátkové komory byla preventivně demontována a opravena i komora levá, neboť podobný problém by jistě přišel v blízké budoucnosti a v nejméně vhodnou dobu. Zároveň se pracovalo také na kompresoru, leč neúspěšně, což se projevilo při jízdě pro Filmový festival ve Zlíně (27.5.2017), kdy kompresor zlobil stejně jako v dubnu. Radost naopak četě mohla dělat kvalitně odvedená práce na šoupátkových komorách, regulátoru a popelníku, tyto částli lokomotivy fungovaly na výbornou. 10.6.2017 Matěj znovu vyrazil do Rožnova pod Radhoštěm. Stejně jako v dubnu, z důvodu nejistého chodu kompresoru musela opět vypomoci lokomotiva řady 742. Po této akci bylo zjištěno, že do pece a dýmnice prosakuje voda. Bylo jasné, že Matěje čeká delší odstávka a oprava kvalifikovanými zaměstnanci firmy SEA Kolín. Při odstávce byla také zjištěna prasklina v přírubě mezi trubkovnicí a přehřívačovou skříní. To znamenalo kompletní demontáž vtokových rour, janka, opotřebované dmychavky, přehřívačových článků a přehřívačové skříně. Pro lepší přístup svářeče SEA Kolín k pecní trubkovnici bylo nutno sejmout i klenutí v peci. Byl také sejmut kompresor a odeslán na opravu do Lužné u Rakovníka. Doba zmíněných oprav byla nakonec pouhé 4 měsíce a 2 týdny. Je malým zázrakem,že díky šikovnosti a nasazení nevelkého počtu osob účastnících se oprav, mohla být již 14.11.2017 uskutečněna zkušební jízda z Valašského Meziříčí do Veřovic. Smutnou pravdou také je, že mezitím Matěj přišel o spoustu jízd. Do Rožnova pod Radhoštěm, do Velkých Karlovic, na Den železnice nebo o Den Zlínského kraje. Na zkušební jízdu do Veřovic byla původně plánována souprava "Matěj s bufetovým a nářaďovým vozem". Také tato jízda se neobešla bez drobné komplikace. Problémový a "stávkující" kompresor se totiž ani v Lužné u Rakovníka nepodařilo opravit. Proto byl nářaďový vůz nahrazen lokomotivou 703.050, zvanou "Hop", která plnila roli chybějícího kompresoru. Samotná zkušební jízda pak dopadla na výbornou. Závěrem nečekaně nešťastného roku byla tradiční Mikulášská jízda na Valašský jarmek ve Valašských Kloboukách. Vlak při této příležitosti vždy zajíždí do Bylnice, kde se Matěj otočí na ruční točně, aby se mohl do svého domovského Valašského Meziříčí vracet důstojně komínem napřed. A stejně jako v předchozích letech, vlak byl zaplněn do posledního místa a bytosti nadpozemské společně s Matějem a jeho lokomotivní četou spojili své síly aby udělaly parádní mikulášskou podívanou nejen cestujícím ale i náhodným kolemjdoucím, veřejnosti, fotografům a kameramanům, kterých bylo díky slunečnému počasí a zimnímu hávu krajiny okolo trati spousty... "Konec dobrý, všechno dobré!"

Dne 01.12.2018 vedl Matěj Mikulášskou jízdu na Valašský jarmek, která byla jeho posledním představením pro veřejnost před "propadnutím kotle". Další, tentokrát neveřejná zkušebně-posudková jízda, se uskutečnila 06.03.2019 z Valašského Meziříčí do Veřovic, kde odborníci posuzovali technický stav parní lokomotivy. Původní odhadovaná cena opravy 4 000 000,- Kč byla, na základě posudku, upravena na 7 199 500,- s DPH. Pouze čas odpoví na otázku, zda budeme Matěje potkávat na trati nebo pouze v depozitáři Národního technického muzea.

Dne 29.01.2020 byl Matěj zařazen do konvoje a vydal se na cestu do depozitáře Národního technického muzea.

Martin Škoda
Martin Šůstal
Miroslav Vašků
Jiří Dobiáš
Upravil Jindřich Mrázek


Copyright © 1998 - 2020, Mgr. Jindřich Mrázek