Parní lokomotiva 433 002 "Matěj"

VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

DKV Valašské Meziříčí

Technický popis lokomotiv řady 433

Parní lokomotivy řady 433.0 jsou přímým potomkem řady 423.0. Proto následující technický popis v zásadě odpovídá oběma řadám. Pokud došlo k výrazným změnám a rozdílům v konstrukci či použité technologii, jsou v textu uvedeny.

Parní lokomotiva řady 423.0 byla jedním z nejvíce rozšířených typů na tratích ČD. Byla určena pro osobní i nákladní dopravu na vedlejších tratích převážně horského charakteru a s méně únosným kolejovým svrškem. Od počátku vývoje (1922) prošla řadou úprav, změn a rekonstrukcí, až ke konečnému provedení, k řadě 433.0 dodané v roce 1948.

Lokomotiva je konstruována jako tendrovka se symetrickým uspořádáním dvojkolí 1-D-1 s nápravovým tlakem nepřesahujícím 13 t. Toto uspořádání umožňuje průjezd malým obloukem o poloměru 100 m. U prvních 170 lokomotiv je první a šesté dvojkolí zkonstruováno na Adamsově principu (bez vratného zařízení s oboustranným vychýlením 58mm). Čtvrté dvojkolí je hnací s nákolky utočenými o 13mm. Druhé dvojkolí má oboustranný posuv 21mm.

U dalších lokomotiv je třetí a čtvrté dvojkolí uloženo pevně v rámu, zatímco druhé a páté dvojkolí, společně s běžnými (tj. prvním a šestým) jsou uspořádána v podvozku Kraus-Helmholz. Rám podvozku, otočný kolem středního čepu, je bočně odpružený listovými pružinami, a u lokomotiv ř. 433.0 ještě spirálovou pružinou u nápravy běžného dvojkolí. Boční posuv spřaženého dvojkolí je ą99.27mm.

Ložiska spřažených dvojkolí jsou kluzná s bronzovými pánvemi, vylitými kompozicí nebo termitem. Běžná dvoukolí jsou opatřena kluznými ložisky. U lokomotiv 433.0001 - 0019 a 0060 jsou použita dvouřadá válečková naklápěcí ložiska SKF.

Protizávaží hnacích dvojkolí jsou u ř. 433.0 kvůli zvýšené maximální rychlosti vyplněna olovem.

Nosné pružnice spřažených dvojkolí jsou uloženy pod ložisky, běžných dvojkolí nad nimi. Pružiny prvního a druhého spřaženého dvojkolí jsou spojeny podélnými vahadly, pružnice běžných dvojkolí jsou spojena příčnými vahadly.

Od sto sedmdesáté první lokomotivy jsou v pérování vytvořeny tři skupiny: První, kde jsou pružnice předního běhounu spojeny vahadlem s pružnicemi prvního spřaženého dvojkolí. Druhá, kde je vahadlo mezi druhým spřaženým a hnacím dvojkolím. A konečně třetí skupina, kde je třetí spřažené dvojkolí spojeno vahadlem se zadním běhounem.

Rám lokomotivy tvoří postranice o síle 25 mm spojené příčnými výztuhami. Oba konce rámu jsou prodlouženy přinýtovanými nástavci zúženými pro potřebné vychýlení běhounu. Nýtované výztuhy byly později nahrazeny odlitými a svařovanými.

Spřažená dvojkolí jsou brzděna vzduchotlakovou a ruční brzdou. Dvoustupňový kompresor je umístěn na levé straně dýmnice před parním válcem. První lokomotivy ř. 423.0 měly brdu sací.

Parní stroj je dvojčitý s litinovými válci oprůměru 480 mm a zdvihu 570 mm. Píst je veden pístnicí v předním víku s Hauberovou ucpávkou a vedením v zadním víku. Zadní víko je opatřeno ucpávkou King. Deset lokomotiv 423 sériových čísel 0202-0211 má píst bez předního vedení.

Ojnice a spojnice jsou provedeny s dělenými pánvemi, od lokomotivy 423.0171 s plovoucími pouzdry, která byla u ř. 433.0 ještě průměrově zvětšena. Plovoucí pouzdra způsobovala při údržbě potíže a proto byla při dílenských opravách rekonstruována na pouzdra pevná.

Křižák nesla dvě pravítka, později jedno.

Rozvod soustavy Heusinger-Walschaert s vnitřním vstupem páry má pevná pístová šoupátka a ručně ovládaný vyrovnávač tlaků. U poválečných sérií toto zařízení nahrazuje automatické vyrovnávací šoupátko Trofimov, které je pro snadnější demontáž rozděleno do dvou částí. Přestavování rozvodu se děje vřetenem ovládaným ruční klikou. U posledních deseti lokomotiv se přestavuje rozvod servomotorem ,pomocí stlačeného vzduchu, ovládaného řídící pákou na skříňovém kotli.

Kotel, pro maximálmí tlak 13 atp., je ze skříňového kotle s měděným topeništěm a válcového kotle o dvou kroužcích. Kotel je vyztužen zašroubovanými rozpěrkami a stropními šrouby. Nožní rám je lomený a přinýtovaný ke skříňovému kotli. Na válcovém kotli je umístěn parojem s ventilovým regulátorem. U některých lokomotiv je na válcovém kotli i vodočistič systému "Veselý", "Voříšek-Štěpán" nebo, u poválečných strojů, nepatentovaný. Nýtování kotle pak je nahrazeno svařováním, topeniště bylo ocelové, rozpěrky a stropní šrouby byly zavařeny. Nožní rám je přinýtovaný v jedné rovině. Kotlový tlak tak byl zvýšen na 15 atp. Tyto změny se týkaly lokomotiv 423.0161 - 0170 a celé řady 433.0.

Prvních 10 lokomotiv bylo na sytou páru, další pak s malotrubným přehřívačem, který byl později nahrazen přehřívačem velkotrubným. Trubky posledního provedení jsou v trubkovnici dýmnice zaválcovány. V topeništi jsou kromě zaválcování opatřeny těsnícím svarem.

Topná dvířka jsou normalizována se sklápěním dovnitř topeniště a přinýtovaným rámem dvířek. U lokomotiv 423.0212 - 0231 a řady 433.0 je topný otvor v dveřnici kotlové skříně a v dveřnici topeniště vylisován. Dvířka jsou pak křídlová, ovládaná ručně nebo vzduchem.

Rošt byl sklopný nejdříve v předním poli, později v poli středním, ovladaný ručním kolečkem z budky.

Popelník je na nožním roštu připevněn šrouby a klínovými závlačníky. Vpředu a vzadu jsou vzduchové klapky, dole jsou dvě popř. jedna klapka vyprazdňovací.

Dýmnice má dvířka s centrálním uzávěrem. Původní báňový komín byl nahrazen rovným s korunkou. Od lokomotivy 423.0150 včetně, kdy byla osa kotle položena výše, je komín nízký. U většiny lokomotiv 433.0 byla později, v rámci oprav a rekonstrukcí, místo komína dosazena plochá dyšna.

Budka nýtované konstrukce má boční stěny svislé a hladkou střechu. U poválečných typů je budka celosvařovaná se skloněnými stěnami a větráky v nástavku budky. Přední a zadní otočná okna jsou vestavěna šikmo a sledují obrys budky.

Vodojemy jsou umístěny po obou stranách lokomotivy a pod uhlákem. Nýtovaná konstrukce byla časem zaměněna za konstrukci svařovanou. Vodoznaky jsou dva.

Písečník, umístěný na ležatém kotli, byl u prvních lokomotiv spojen pod jedním krytem s parojemem. Později byl rozšířen i na vodočistič systému "Veselý". Poslední provedení řady 423.0 a celá série 433.0 má tři samostatné kryty, kde první kryje vodočistič, druhý parojem a třetí písečník. U těchto lokomotiv jsou pískovány dvojkolí první spřažené a hnací nápravy pro oba směry jízdy.


Copyright © 1998 - 2002, Mgr. Jindřich Mrázek