Lokomotiva 423.041 - technický popis

Parní lokomotiva řady 423.0 patřila k nejrozšířenějším typům na tratích ČD. Byla určena pro osobní i nákladní dopravu na vedlejších tratích převážně horského charakteru a s méně únosným kolejovým svrškem. Vývoj započal v roce 1922 a od té doby prošla řadou úprav, změn a rekonstrukcí, až ke konečnému provedení, k řadě 433.0 dodané v roce 1948.

Lokomotiva je konstruována jako tendrovka se symetrickým uspořádáním dvojkolí 1-D-1 s nápravovým tlakem nepřesahujícím 13 t. Toto uspořádání umožňuje průjezd malým obloukem o poloměru 100 m. U prvních 170 lokomotiv je první a šesté dvojkolí zkonstruováno na Adamsově principu (bez vratného zařízení s oboustranným vychýlením 58mm). Čtvrté dvojkolí je hnací s nákolky utočenými o 13mm. Druhé dvojkolí má oboustranný posuv 21mm. U dalších lokomotiv je třetí a čtvrté dvojkolí uloženo pevně v rámu, zatímco druhé a páté dvojkolí, společně s běžnými (tj. prvním a šestým) jsou uspořádána v podvozku Kraus-Helmholz. Rám podvozku, otočný kolem středního čepu, je bočně odpružený listovými pružinami, a u lokomotiv ř. 433.0 ještě spirálovou pružinou u nápravy běžného dvojkolí. Rejdovnost běhounu je oboustranně 99mm.

Ložiska spřažených dvojkolí jsou kluzná s bronzovými pánvemi, vylitými kompozicí nebo termitem. Běžná dvoukolí jsou opatřena kluznými ložisky.

Protizávaží hnacích dvojkolí jsou u ř. 433.0 kvůli zvýšené maximální rychlosti vyplněna olovem.

Nosné pružnice spřažených dvojkolí jsou uloženy pod ložisky, běžných dvojkolí nad nimi. Pružiny prvního a druhého spřaženého dvojkolí jsou spojeny podélnými vahadly, pružnice běžných dvojkolí jsou spojena příčnými vahadly. Od sto sedmdesáté první lokomotivy jsou v pérování vytvořeny tři skupiny: První, kde jsou pružnice předního běhounu spojeny vahadlem s pružnicemi prvního spřaženého dvojkolí. Druhá, kde je vahadlo mezi druhým spřaženým a hnacím dvojkolím. A konečně třetí skupina, kde je třetí spřažené dvojkolí spojeno vahadlem se zadním běhounem.

Rám lokomotivy tvoří postranice o síle 25 mm spojené příčnými výztuhami. Oba konce rámu jsou prodlouženy přinýtovanými nástavci zúženými pro potřebné vychýlení běhounu. Nýtované výztuhy byly později nahrazeny odlitými a svařovanými.

Spřažená dvojkolí jsou brzděna vzduchotlakovou a ruční brzdou. Dvoustupňový kompresor je umístěn na levé straně dýmnice před parním válcem. První lokomotivy ř. 423.0 měly brdu sací.

Parní stroj je dvojčitý s litinovými válci oprůměru 480 mm a zdvihu 570 mm. Píst je veden pístnicí v předním víku s Hauberovou ucpávkou a vedením v zadním víku. Zadní víko je opatřeno ucpávkou King. Deset lokomotiv 423 sériových čísel 0202-0211 má píst bez předního vedení.

Ojnice a spojnice jsou provedeny s dělenými pánvemi, od lokomotivy 423.0171 s plovoucími pouzdry. Plovoucí pouzdra způsobovala při údržbě potíže a proto byla při dílenských opravách rekonstruována na pouzdra pevná. Křižák nesla dvě pravítka, později jedno.

Rozvod soustavy Heusinger-Walschaert s vnitřním vstupem páry má pevná pístová šoupátka a ručně ovládaný vyrovnávač tlaků. U poválečných sérií toto zařízení nahrazuje automatické vyrovnávací šoupátko Trofimov, které je pro snadnější demontáž rozděleno do dvou částí. Přestavování rozvodu se děje vřetenem ovládaným ruční klikou. U posledních deseti lokomotiv se přestavuje rozvod servomotorem ,pomocí stlačeného vzduchu, ovládaného řídící pákou na skříňovém kotli.

Kotel, pro maximálmí tlak 13 atp., je ze skříňového kotle s měděným topeništěm a válcového kotle o dvou kroužcích. Kotel je vyztužen zašroubovanými rozpěrkami a stropními šrouby. Nožní rám je lomený a přinýtovaný ke skříňovému kotli. Na válcovém kotli je umístěn parojem s ventilovým regulátorem. U některých lokomotiv je na válcovém kotli i vodočistič systému "Veselý", "Voříšek-Štěpán" nebo, u poválečných strojů, nepatentovaný. Nýtování kotle pak je nahrazeno svařováním, topeniště bylo ocelové, rozpěrky a stropní šrouby byly zavařeny. Nožní rám je přinýtovaný v jedné rovině. Kotlový tlak tak byl zvýšen na 15 atp. Tyto změny se týkaly lokomotiv 423.0161 - 0170.

Prvních 10 lokomotiv bylo na sytou páru, další pak s malotrubným přehřívačem, který byl později nahrazen přehřívačem velkotrubným. Trubky posledního provedení jsou v trubkovnici dýmnice zaválcovány. V topeništi jsou kromě zaválcování opatřeny těsnícím svarem.

Topná dvířka jsou normalizována se sklápěním dovnitř topeniště a přinýtovaným rámem dvířek. U lokomotiv 423.0212 - 0231 a řady 433.0 je topný otvor v dveřnici kotlové skříně a v dveřnici topeniště vylisován. Dvířka jsou pak křídlová, ovládaná ručně nebo vzduchem.

Rošt byl sklopný nejdříve v předním poli, později v poli středním, ovladaný ručním kolečkem z budky. Popelník je na nožním roštu připevněn šrouby a klínovými závlačníky. Vpředu a vzadu jsou vzduchové klapky, dole jsou dvě popř. jedna klapka vyprazdňovací.

Dýmnice má dvířka s centrálním uzávěrem. Původní báňový komín byl nahrazen rovným s korunkou. Od lokomotivy 423.0150 včetně, kdy byla osa kotle položena výše, je komín nízký. U 76 lokomotiv rady 423.0 a většiny lokomotiv 433.0 byla později, v rámci oprav a rekonstrukcí, místo komína dosazena plochá dyšna.

Budka nýtované konstrukce má boční stěny svislé a hladkou střechu. U poválečných typů je budka celosvařovaná se skloněnými stěnami a větráky v nástavku budky. Přední a zadní otočná okna jsou vestavěna šikmo a sledují obrys budky.

Vodojemy jsou umístěny po obou stranách lokomotivy a pod uhlákem. Nýtovaná konstrukce byla časem zaměněna za konstrukci svařovanou. Vodoznaky jsou dva.

Písečník, umístěný na ležatém kotli, byl u prvních lokomotiv spojen pod jedním krytem s parojemem. Později byl rozšířen i na vodočistič systému "Veselý". Poslední provedení řady 423.0 a celá série 433.0 má tři samostatné kryty, kde první kryje vodočistič, druhý parojem a třetí písečník. U těchto lokomotiv jsou pískovány dvojkolí první spřažené a hnací nápravy pro oba směry jízdy.

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD: 231

Evidenční číslo 01-30 44-65
72-79
31-43, 66-71
80-92
93-106 107-121
Uspořádání pojezdu 1´D1´pt2 1´D1´pt2 1´D1´pt2 1´D1´pt2 1´D1´pt2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1150 1150 1150 1150 1150
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 50 50 50 50 50
Služební hmotnost [t] 69,8 70,8 72,2 73,4 73,4
Adhezní hmotnost [t] 44,7 45,3 46,3 46,5 46,5
Počet parních válců [kus] 2 2 2 2 2
Průměr parních válců [mm] 480 480 480 480 480
Celková výhřevná plocha [m2] 119,8 122,6 122,6 122,6 118,2
Výhřevná plocha topeniště [m2] 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
Výhřevná plocha přehřívače [m2] 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
Výhřevná plocha trubek [m2] 110,6 113,4 113,4 113,4 109,0
Plocha roštu [m2] 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Počet trubek žárnic [kus] 46 50 50 50 44
Tlak páry v kotli [bar] 13 13 13 13 13
Druh rozvodu [typ] Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger
Nejmenší průjezdný oblouk [m] 130 130 130 130 130
Přibližný výkon [kW] 530 530 530 530 530
Zásoba vody a uhlí [m3] 10 / 3,5 10 / 4,4 10 / 4,4 10 / 5 10 / 5

Evidenční číslo 122-140 141-149 150-160 161-170 171-231
Uspořádání pojezdu 1´D1´p2t 1´D1´p2t 1´D1´p2t 1´D1´p2t 1´D1´p2t
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1150 1150 1150 1150 1150
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 50 50 50 50 50
Služební hmotnost [t] 73,4 72,4 71,8 72,8 73,4
Adhezní hmotnost [t] 49,4 48,3 48,1 46,0 52,6
Počet parních válců [kus] 2 2 2 2 2
Průměr parních válců [mm] 480 480 480 480 480
Celková výhřevná plocha [m2] 122,6 119,8 108,2 105,4 105,4
Výhřevná plocha topeniště [m2] 9,2 9,2 9,3 9,3 9,3
Výhřevná plocha přehřívače [m2] 35,2 35,2 35,2 33,8 33,8
Výhřevná plocha trubek [m2] 113,4 110,5 98,9 96,1 96,1
Plocha roštu [m2] 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Počet trubek žárnic [kus] 44 46 85 81 81
Tlak páry v kotli [bar] 13 13 13 15 15
Druh rozvodu [typ] Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger
Nejmenší průjezdný oblouk [m] 130 130 130 130 130
Přibližný výkon [kW] 530 530 530 530 530
Zásoba vody a uhlí [m3] 10 / 5 10 / 5 10 / 5 10 / 5 11 / 5