Parní lokomotiva 433 002 "Matěj"

VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

DKV Valašské Meziříčí

Josef Matiovský

Josef Matiovský

Dne 3. ledna 2008 ve věku nedožitých 69 let, po dlouhé nemoci v tichosti zemřel pan Josef Matiovský, bývalý přednosta lokomotivního depa Valašské Meziříčí. V tomto depu začínal jako strojvedoucí a postupně se vypracoval na funkci přednosty. Mezi zaměstnanci a spoluobčany byl velmi oblíben pro svou přímou a kamarádskou povahu. Do podvědomí široké veřejnosti se pan Josef Matiovský zapsal záchranou a znovuzprovozněním parní lokomotivy 433.002, která roce 1986 vyjela po generální opravě z lokomotivního depa ve Valašském Meziříčí v nové roli historického vozidla na svoji první nostalgickou jízdu a těchto jízd se účastní dodnes. Železničářem byl tělem i duší, neustále se zajímal o dění na železnici a i v době své nemoci nevynechal příležitost setkat se svými přáteli. Věnujme mu tichou vzpomínku.


Copyright © 1998 - 2008, Mgr. Jindřich Mrázek