Parní lokomotiva 433 002 "Matěj"

VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

DKV Valašské Meziříčí

Základní technické údaje

Počet hnaných dvojkolí
Dovolená rychlost
Hmotnost na jedno dvojkolí
4
60 Km/h
13 t

 
Hmotnost lokomotivy
Délka lokomotivy
Výška lokomotivy
Šířka lokomotivy
73,7 t
12.12 m
4.1 m
3.1 m

Obsah vodojemu
Obsah zásobníku uhlí
Nejmenší pojížděný oblouk
Rozchod
11 m
5 m
100 m
1435 mm
3
3
Parní kotel
Pracovní přetlak
Počet trubek válcového kotle
   - žárnice
   - kouřové


15 Bar (1.5 MPa)

81 ks průměr 51/46 mm
20 ks průměr 135/125 mm


Výhřevná plocha
   - topeniště
   - trubek
   - přehřívače
celková plocha
   - plocha roštu

9.31 m
96.10 m
33.80 m
139.21 m
2.07 m

2
2
2
2
2

Parní stroj
Průměr parních válců
Zdvih parních válců
Rozvod páry do válců
480 mm
570 mm
Heusinger s vnitřním vstupem páry

Dvojkolí
Průměr dvojkolí - hnací
                         - běžné
1150 mm
880 mm

První a šesté dvojkolí je spřaženo s krajními hnacími dvojkolími systémem "Krauss-Helmholtz" s oboustranným výkyvem.


Copyright © 1998 - 2002, Mgr. Jindřich Mrázek