Parní lokomotiva 314 303 "Kocúr"

VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

DKV Valašské Meziříčí

Základní technické údaje

Počet hnaných dvojkolí
Dovolená rychlost
Hmotnost na jedno dvojkolí
3
40 Km/h
13 t (první série 14 t)
     
 
Hmotnost lokomotivy 44,6 t    Obsah vodojemu 5,6 m3
Délka lokomotivy   Obsah zásobníku uhlí 2 m3
Výška lokomotivy   Nejmenší pojížděný oblouk 150 m
Šířka lokomotivy   Rozchod 1435 mm

Parní kotel
Pracovní přetlak 13 Bar (1.3 MPa)    Výhřevná plocha  
Počet trubek válcového kotle 124 ks       - přímá 6 m2
       - plocha roštu 1,40 m2
       celková plocha 92 m2

Parní stroj
Počet parních válců
Průměr parních válců
Zdvih parních válců
Rozvod páry do válců
  2
430 mm
600 mm
Heusinger s vnitřním vstupem páry
 

Dvojkolí
Průměr dvojkolí - hnací i spřažené   1186 mm  

Prostřední dvojkolí je hnací. Rám lokomotivy je vnitřní a všechna dvojkolí jsou pevná.


Copyright © 2011 - 2011, Mgr. Jindřich Mrázek